Edictes

Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3500 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3499 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 579 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 267 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10742 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10344 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9922 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'informació pública del projecte per al canvi parcial d'una activitat ramadera ubicada a Can Candell
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9919 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8539 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8373 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre desafectació del camí públic de Mas Roc i permuta del mateix