Edictes

Exercici: 2022 Bop: 7-0 Edicte: 29 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11153 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10624 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 221-0 Edicte: 9560 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9581 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 212-0 Edicte: 9132 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Camós (Exp. 2021/7557)
Exercici: 2021 Bop: 192-0 Edicte: 8284 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5147, entre el trencant de Corts i Camós
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8116 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de la memòria valorada per a la pavimentació de l'accés a l'església de Sant Vicenç
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7900 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Delegació de funcions de l'alcalde al primer tinent d'alcalde del 15 al 24 de setembre
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7495 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Extracte de la resolució de 25 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de Camós, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material d'estudi curs escolar 2021-2022 (Convocatòria BDNS 581018)