Edictes

Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4399 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 18 de les normes subsidiàries
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3855 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 81-0 Edicte: 3320 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de la memòria tècnica "Ampliació dels nínxols del cementiri municipal de Camós"
Exercici: 2021 Bop: 76-0 Edicte: 3234 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Extracte de la resolució de 6 d'abril de 2021 de l'Ajuntament de Camós, de convocatòria d'ajuts per a l'assistència a la llar d'infants, curs escolar 2020-2021 (Convocatòria BDNS 554323)
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2216 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de convenis urbanístics per a la cessió d'uns terrenys
Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 2017 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a l'assistència a llars d'infants municipals
Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 2016 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1802 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Reglament del servei de cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1801 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Projecte constructiu d'ampliació de la secció de la llera de la riera Matamors al seu pas pel nucli urbà de Camós
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 400 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021