Edictes

Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3243 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Projecte d'actuació específica (PAE) per a les obres d'abastament d'aigua potable al veïnat de Can Padrés
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3063 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la vil·la romana de Vilauba
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2895 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Projecte de vorera per a vianats a la carretera GIV-5147
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 921 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 113 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a l'assistència a llars d'infants
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9963 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9522 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8985 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament