Edictes

Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10344 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9922 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'informació pública del projecte per al canvi parcial d'una activitat ramadera ubicada a Can Candell
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9919 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8539 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8373 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre desafectació del camí públic de Mas Roc i permuta del mateix
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8203 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7664 AJUNTAMENT DE CAMÓS Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a material d'estudis, curs 2017-2018
Exercici: 2017 Bop: 168-0 Edicte: 7497 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis
Exercici: 2017 Bop: 167-0 Edicte: 7355 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació provisional del nou text d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 139-0 Edicte: 6216 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016