Edictes

Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9869 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del projecte per la intervenció de part de la façana de l'Ajuntament de Camós
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9868 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9715 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de preus públics
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8835 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8163 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Camós de 12 de setembre de 2022, de convocatoria d'ajuts per a l'adquisició de material d'estudis curs escolar 2022-2023 (Convocatòria BDNS 647912)
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7872 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia per absència
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7244 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 148-0 Edicte: 6939 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'un tram del carrer Sant Jordi i de la UA5 al veïnat de la Bòbila
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6830 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6376 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte constructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Camós fins a Palol de Revardit