Edictes

Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 921 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 113 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a l'assistència a llars d'infants
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10242 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9963 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 233-0 Edicte: 9522 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 8985 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8864 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8852 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 03/2019
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8851 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut