Edictes

Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9338 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 200-0 Edicte: 8791 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7761 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci de desafectació d'un tram del camí públic de Cal Rei de Sant Vicenç i permuta del mateix
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7750 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació d'un conveni urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 168-0 Edicte: 7593 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis, curs 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6999 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6233 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5660 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3500 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 81-0 Edicte: 3499 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada