Edictes

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3750 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3749 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3255 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2697 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'exposició pública de la modificació puntual de les NNSS de planejament
Exercici: 2019 Bop: 72-0 Edicte: 2696 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 02/2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1372 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de modificació puntual de les NNSS de planejament
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 539 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10964 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'exposició pública del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10610 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019