Edictes

Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6253 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6199 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació del Pla econòmic financer
Exercici: 2020 Bop: 166-0 Edicte: 6118 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis, curs escolar 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5237 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3243 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Projecte d'actuació específica (PAE) per a les obres d'abastament d'aigua potable al veïnat de Can Padrés
Exercici: 2020 Bop: 103-0 Edicte: 3063 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la vil·la romana de Vilauba
Exercici: 2020 Bop: 98-0 Edicte: 2895 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Projecte de vorera per a vianats a la carretera GIV-5147
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 921 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 113 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a l'assistència a llars d'infants