Edictes

Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 400 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9641 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del pressupost general per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8325 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8131 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Projecte d'ampliació del cementiri
Exercici: 2020 Bop: 216-0 Edicte: 8044 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7213 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6253 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6199 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació del Pla econòmic financer
Exercici: 2020 Bop: 166-0 Edicte: 6118 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis, curs escolar 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5237 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019