Edictes

Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7900 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Delegació de funcions de l'alcalde al primer tinent d'alcalde del 15 al 24 de setembre
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7495 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Extracte de la resolució de 25 d'agost de 2021 de l'Ajuntament de Camós, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de material d'estudi curs escolar 2021-2022 (Convocatòria BDNS 581018)
Exercici: 2021 Bop: 166-0 Edicte: 7494 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a material d'estudis, curs escolar 2021-2022
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6361 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6360 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5257 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5251 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del projecte de vorera per a vianants a la carretera GIV-5147
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5246 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del projecte de la llera de la riera Matamors
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4399 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 18 de les normes subsidiàries
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3855 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal