CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS FONS 2021 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona, dins del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Camós diverses subvencions per un import total de 47.968,56 €.

Aquestes subvencions s’han destinat als conceptes següents:                 

  • Despeses corrents. Manteniment camins i béns naturals: 15.126,35 €
  • Inversió 1. Càmera lector matrícules: 10.000,00 €
  • Inversió 2. Canvi lluminàries LED: 14.000,00 €
  • Despeses culturals: 6.904,65 €
  • Noves tecnologies: 837,56 €
  • Actuacions en camins: 1.100,00 €

La Diputació de Girona concedeix a l’Ajuntament de Banyoles una subvenció per donar suport als programes municipals d’ajuts als esportistes