Subvenció “Del Pla a l’Acció” 2020-2021 de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 21 de juliol de 2020, va concedir a l’Ajuntament de Camós una subvenció de 5.805,64 € dins del programa “Del Pla a l’Acció” 2020-2021 de l’Àrea de Medi Ambient.

L’actuació subvencionada és la següent:

Línia 3: Millora de l’eficàcia energética de l’enllumenat públic

Despesa subvencionable: 12.901,43 €

Import subvenció: 5.805,64 €

Per Decret d’Alcaldia de data 19 d’agost de 2020 l’Ajuntament de Camós va acceptar la subvenció concedida i les condicions generals i especifiques fixades en la convocatoria per a la seva aplicació.