Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar. Curs 2018-2019

Poden optar a l’atorgament d’aquest ajut els infants residents i empadronats a Camós, i matriculats en cursos d’educació infantil (2n nivell), primària i secundària obligatòria, a qualsevol centre públic.

Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Dates de presentació de sol·licituds

17 al 28 de setembre de 2018

Informació i presentació de les sol·licituds

Ajuntament de Camós, C/ Cruanyes, 2

No s’acceptaran sol·licituds fora del termini previst o amb la documentació requerida incomplerta

 

Sol·licitud d’ajuts per a llibres de text i material escolar

Anunci BDNS català

Anunci BDNS castellà