Equip de govern

 

Sr. Josep Jordi Torrentà

Càrrec: Alcalde president. Regidor d’Urbanisme, Medi ambient i Obres i serveis

 

Sra. Maria Teresa Brunsó Puigvert

Càrrec: 1a Tinent d’alcalde. Regidora de Serveis socials i Educació

 

Sr. Lluís Fortet Masanas

Càrrec: 2n Tinent d’alcalde. Regidor d’Esports, Administració i Noves tecnologies

 

Sra. Elena Rigau Rodeja

Regidora de Festes populars i Hisenda

 

Sr. Àlex Esteba Soldado

Regidor de Joventut, Cultura i Comunicació

 

Per concertar visites amb els regidors cal trucar a les oficines municipals al telèfon 972573192, o bé per correu eletrònic a ajuntament@camos.cat.