Educació

LLAR D’INFANTS ELS TRAPELLES

C/ Escoles de Miànigues, 40

17834 Porqueres

Telèfon: 972574904

Adreça electrònica: llardinfants@porqueres.cat

 

ESCOLA PLA DE L’AMETLLERpla de l'ametller

C/ Formiga, 117

17820 Banyoles

Telèfon.: 972 57 15 28

b7000329@xtec.cat

 

ESCOLA L’ENTORN

C/ Montseny, 15

17834 Porqueres

Tel.: 972 57 40 17

b7002791@xtec.cat

 

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PLA DE L’ESTANYins pla de l'estanty

C/ Jaume Farriol i Montserrat, 31

17820 Banyoles

Tel.: 972 58 07 93  Fax: 972 58 06 37

institutpladelestany@inspladelestany.cat