El municipi

municipi

Camós és un poble antic, ja ho demostren les importants troballes d’època romana. Es troba situat a la zona sud-oest del Pla de l’Estany. Té per veïns Porqueres, que l’envolta per banda nord i est, Cornellà pel costat oest i, Palol de Revardit per la banda sud. El terme de Canet d’Dri (Gironès) també fa de límit pel costat del sud.

El riu Matamors el travessa per la banda nord, i el Revardit pel costat sud.

La carretera veïnal que des de Banyoles condueix fins a Camós i prossegueix cap a Palol de Revardit, el fa un poble ben comunicat.